11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1091 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: όσα πρέπει να κάνετε μετά την εγκατάσταση!

Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη επιφάνεια εγκατάστασης μπορεί να φέρει το βάρος του συστήματος. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να δοθεί γραπτή βεβαίωση από τον μηχανικό του κτηρίου για την καταλληλότητα της οροφής ή του σημείου εγκατάστασης.

Για την μακροζωία την καλή λειτουργία της μονάδος αλλά και για την κάλυψη της από την εγγύηση της εταιρείας η διενέργεια εργασιών συντήρησης είναι απαραίτητη.

Oι ηλιακοί θερμοσίφωνες φθάνουν την μέγιστη απόδοσή τους σε δύο περίπου ημέρες μετά την εγκατάστασή τους.

Κάθε 2 χρόνια θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός της αντίστασης από τα άλατα, τα όποια έχουν ως αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση της μονάδας και γρηγορότερη φθορά του θερμαντικού στοιχείου.

Άλατα επίσης επικάθονται και μέσα στο θερμοδοχείο, τα οποία θα πρέπει και αυτά να απομακρύνονται παράλληλα με τον καθαρισμό της αντίστασης.

Κατά την διάρκεια αυτών των δύο πρώτων ημερών, ακόμη και εάν έχει ηλιοφάνεια, συνιστάται να αποφύγετε την κατανάλωση ζεστού νερού.

Ελέγχετε μια φορά τον χρόνο το επίπεδο του αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα θα πρέπει να συμπληρώνεται με αντιψυκτικό – θερμικό υγρό όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ σκόνη σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το τζάμι του ηλιακού συλλέκτη με νερό κάθε δυο μήνες, έτσι ώστε να απομακρύνετε την σκόνη που μαζεύεται πάνω στο τζάμι, εκτός και αν υπάρχει αρκετή βροχόπτωση.

Σε περίπτωση που σπάσει το κρύσταλλο του ηλιακού συλλέκτη, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως με νέο κρύσταλλο, έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στον συλλέκτη.

Οι αρχές και οι κώδικες απαιτούν να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, για όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, μια φορά το χρόνο.

Το ίδιο διάστημα να ελέγχετε, τις βίδες, τα παξιμάδια, τα στριφώνια, τα ούπα και τα ελάσματα στήριξης, μήπως έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί, κυρίως όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε παραθαλάσσια περιοχή.

Σε περίπτωση που έχουν φθαρεί, θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν.

Kατά την διάρκεια μακράς απουσίας (όπως π.χ. καλοκαιρινές διακοπές) σας συμβουλεύουμε να σκεπάζετε τους ηλιακούς συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα.

Αυτό συνιστάται για να αποφεύγεται η εξάτμιση του αντιψυκτικού υγρού, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, αφού δεν έχουμε καταναλώσεις ζεστού νερού.

Η δεξαμενή (ηλιακό δοχείο) από την στιγμή που γεμίζεται με νερό, δεν θα πρέπει να αδειάζεται (εκκενώνεται) για πολλή ώρα, παρά μόνο όταν πρόκειται για την αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης ή της ράβδου μαγνησίου που απαιτείται μικρός χρόνος, καθ’ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση της εσωτερικής επισμαλτωμένης προστασίας (glass) της δεξαμενής.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται και αλλαγή των ράβδων καθοδικής προστασίας (ράβδος μαγνησίου). Ο χρόνος αντικατάστασής της είναι συνδεδεμένος με την σκληρότητα του νερού του δημοσίου δικτύου.

Για αυτό τον λόγο θα πρέπει κάθε χρόνο να ελέγχεται και μόλις φθαρεί προχωράμε σε αντικατάσταση της. Δηλαδή, αν κατά τον ετήσιο έλεγχο που πραγματοποιούμε παρατηρήσουμε ότι το μήκος της ράβδου είναι μικρότερο των 100mm ή η διάμετρος μικρότερη των 10 mm ή και τα 2 μαζί, τότε η αντικατάσταση της καθοδικής προστασίας κρίνεται επιτακτική.

Τέλος, σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι υψηλή, συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου νερού. Σε περιοχές όπου η πίεση της παροχής νερού ξεπερνάει τα 6 Bar είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ειδικό τεχνίτη, μειωτήρας πίεσης.

 

Share