11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1091 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός της Venman!

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων με σκοπό την προσέγγιση νέων αγορών μέσω της καινοτομίας είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Venman.
Σκοπός της εταιρείας είναι η εξέλιξη και η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων των προϊόντων.
Είναι η αποτύπωση πραγματικών και όχι θεωρητικών (μέσω μαθηματικών Τύπων) αποτελεσμάτων επιδόσεων.
Έτσι ώστε να καθίσταται το προϊόν ένα πραγματικό εργαλείο για την σχεδίαση και την λειτουργία των συστημάτων σας.
Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και της τήρησης των διαδικασιών ποιότητας και ελέγχου (ISO), το τμήμα παραλαβών και ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας έχει εξοπλιστεί:
α) με νέα συσκευή ελέγχου σκληρότητας μετάλλων (σκληρόμετρο)
β) με φασματογράφο μάζας για ανάλυση κραμάτων.
Τα αποτελέσµατα της σκληροµέτρησης παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε διάφορα θέµατα που χαρακτηρίζουν τα υλικά όπως για παράδειγµα :
Προσδιορισµός υλικού.
• Έλεγχος ορθής διαδικασίας θερµικής κατεργασίας.
• Έλεγχος ποιότητας επιφανειακών κατεργασιών
• Συµπεριφορά και αντοχή του υλικού κατά την διάρκεια του χρόνου.
• Συµπεριφορά του υλικού σε συνθήκες φθοράς και καταπόνησης.
• Έλεγχος µείωσης αντοχής µετά από θερµική κατεργασία
• Πληροφορίες σχετικά µε αντοχή σε εφελκυσµό
Σε γενικές γραµµές η σκληροµέτρηση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
• Είναι µια γρήγορη, απλή, εύκολη και αξιόπιστη µέτρηση
• ∆ίνει στοιχεία σχετικά µε τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού και έτσι µπορεί να συσχετιστεί άµεσα µε την αντοχή σε εφελκυσµό (Tensile Strength). Μεγαλύτερη σκληρότητα συνεπάγεται µεγαλύτερη αντοχή σε παραµόρφωση.
Σε ό,τι αφορά τον φασματογράφο μάζας μετάλλων είναι η  συσκευή, που δίνει την πληροφορία για το ποια στοιχεία περιέχονται μέσα σε ένα κράμα μετάλλου και σε τι ποσοστό είναι το καθένα από αυτά.
Μια απλή περιγραφή της λειτουργίας του είναι η παρακάτω:
στο δείγμα που θέλουμε να αναλύσουμε γίνεται επιφανειακή καύση μέσω κάποιου ηλεκτροδίου η οποία οδηγεί σε ατμοποίηση ενός μικρού μέρους αυτού. Ο ατμός που προκύπτει ιονίζεται και όταν τα ιονισμένα πλέον στοιχεία επανέρχονται στην κανονική τους κατάσταση, το καθένα  από αυτά εκπέμπει ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους κύματος και έντασης.
Οι ακτινοβολίες αυτές οδηγούνται μέσα στο φασματογράφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν από ειδικά κυκλώματα και να αντιστοιχηθούν βάσει του διαφορετικού μήκους κύματος και έντασης που έχει το καθένα, στο ποιο στοιχείο είναι και σε τι ποσοστό υπάρχει μέσα στα αναλυόμενο δείγμα.
Ο εν λόγω εξοπλισμός και οι συστηματικοί έλεγχοι, σε κάθε παραλαβή, θα βοηθήσουν την εταιρεία μας να κρατήσει σε υψηλά standards την ποιότητα των Α΄ υλών και των τελικών προϊόντων.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε για να προσφέρουμε όλο και πιο αποτελεσματικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών αναπτύσσοντας έτσι την επόμενη γενιά ηλιακών θερμικών συστημάτων.
Καθώς προχωράμε μπροστά για το μέλλον της ηλιακής θέρμανσης θέλουμε κάθε γενιά των προϊόντων μας να είναι ουσιαστικά καλύτερη από την προηγούμενη.
Και η απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι ένα ακόμα βήμα στην κατάκτηση αυτού του στόχου.
Share