11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.

Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας VENMAN ABEE, στο εξής για συντομία VENMAN και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε δικηγόρο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση -ακόμα και με την αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη. 

Οι παρόντες όροι για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καλύπτoυν όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η VENMAN, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου VENMAN.gr.

Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το website προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της VENMAN μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του site και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η VENMAN δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website.

Με την είσοδο του στο site ο χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο site www.VENMAN.gr.

ΧΡΗΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

To VENMAN.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης  συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή του χρήστη στο VENMAN.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα & Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το VENMAN.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία για την ενημερωτική τους υποστήριξη, την απάντηση σε αιτήματα, την επίλυση αποριών και οτιδήποτε αφορά τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του VENMAN.gr, καθώς και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση & συλλογή προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου της VENMAN μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι χρήστες εφόσον το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα μέσω οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη VENMAN, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, διατηρώντας έτσι τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση αυτών. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της VENMAN μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους χρήστες στον ιστότοπο της VENMAN μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που οι χρήστες τα διέθεσαν. Δεν γνωστοποιούνται, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς την προγενέστερη συναίνεση των χρηστών.  

Το VENMAN.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο αν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη VENMAN καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των παραγγελιών-υπηρεσιών των χρηστών.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη VENMAN έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του VENMAN.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τη VENMAN.

Η VENMAN δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών και ακολουθεί κατά γράμμα τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η VENMAN εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου της VENMAN μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Το VENMAN.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το VENMAN.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. 

Ομοίως, η VENMAN δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου της VENMAN μπορείτε να βρείτε εδώ.

COOKIES 

Το VENMAN.gr για τη βελτίωση των υπηρεσιών του μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη.

Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του VENMAN.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο χρήστης του VENMAN.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Αναλυτικές πληροφορίες για τα Cookie και την Πολιτική που ακολουθεί η VENMAN για τα Cookie μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του VENMAN.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής νομοθεσίας [Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)]. Η VENMAN εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το VENMAN.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του VENMAN.gr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην VENMAN ABEE, έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν και σας διατίθεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση της ιστοσελίδας VENMAN.gr, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site.

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω εταιρειών.

Κάθε τμήμα υλικού που “κατεβάζετε από το site” (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην εταιρεία VENMAN ABEE ή τους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Όταν κάνετε download,το υλικό αυτό σας παρέχεται από την VENMAN στο πλαίσιο μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί.

H VENMAN διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο λογισμικό και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να διανείμετε εκ νέου ή να πωλήσετε το υλικό, ούτε μπορείτε να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, να το αποσυναρμολογήσετε ή να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Πλην στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όλες οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα γραφικά ή άλλα στοιχεία που γνωστοποιείτε στη VENMAN μέσω αυτού του site θα γίνονται περιουσία της, ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία διακοπεί αργότερα.

Η VENMAN και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτή θα είναι ελεύθερα να αντιγράψουν, γνωστοποιήσουν, διανείμουν, ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τα υλικά που υποβάλετε για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν εσάς ή άλλους για το υλικό.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΗ 

Η VENMAN δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικά, στοιχεία & οι υπηρεσίες σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και συνδέσεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου.

Η VENMAN δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης, η VENMAN δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η VENMAN δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, εσείς (και όχι η VENMAN) αναλαμβάνετε όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η VENMAN για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα κι άν η VENMAN έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site.

Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε τη VENMAN, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η VENMAN δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η VENMAN δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://venman.gr/oroi-xrisis.

Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και τη VENMAN σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.