11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας: ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός του συλλέκτη

Ο καλύτερος προσανατολισμός για την τοποθέτηση των ηλιακών θερμοσιφώνων και πιο συγκεκριμένα των ηλιακών συλλεκτών είναι ο νότιος, για να εκμεταλλεύεται ο θερμοσίφωνας όσο περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας γίνεται.

Όσο πιό κάθετα πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου σε ένα πάνελ ηλιακού θερμοσίφωνα, τόσο πιο μεγάλη θερμότητα αποδίδουν.

Απόκλιση μέχρι 15 μοίρες από τον νότο δεν έχει μεγάλη επίπτωση στην απόδοσή του.

Σε μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται μείωση της απόδοσης.

Η κλίση του ηλιακού συλλέκτη πρέπει να είναι 20-50 μοίρες. Μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίση στον ηλιακό συλλέκτη μειώνει την απόδοση.

Για την Ελλάδα (και γενικότερα για όλες τις χώρες του βορείου ημισφαιρίου) ο ηλιακός συλλέκτης πρέπει να έχει νότιο προσανατολισμό και κλίση ίση περίπου με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Αν υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος του γεωγραφικού πλάτους της Ελλάδας είναι 38 μοίρες (Κρήτη 35 μοίρες  – Μακεδονία 41 μοίρες), τότε η μέση βέλτιστη κλίση που θα πρέπει να έχουν οι ηλιακοί συλλέκτες είναι 38 μοίρες, για να επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση όλο τον χρόνο.

Οι προβλεπόμενες συνδέσεις για την λειτουργία του είναι δύο υδραυλικές (είσοδος κρύου νερού, έξοδος ζεστού νερού χρήσης) και μία ηλεκτρική (ηλεκτρική αντίσταση). Στην είσοδο του κρύου νερού πρέπει να τοποθετηθεί βάνα για να είναι δυνατή η απομόνωσή του από το δίκτυο σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής.

Καλό είναι στις υδραυλικές σωληνώσεις να τοποθετηθεί βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης και αυτόματο εξαεριστικό, αν δεν υπάρχουν ήδη ενσωματωμένα από τον κατασκευαστή. Καλό είναι επίσης στην σωλήνωση εξόδου του ζεστού νερού χρήσης να τοποθετηθεί εξωτερικό μονωτικό περίβλημα καλής ποιότητας.

Χρειάζεται στοιχειώδης συντήρηση, κυρίως καθαρισμός των πλακών επιφανειακά, αντικατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον κατασκευαστή και συμπλήρωση με αντιψυκτικό υγρό τον χειμώνα (μόνο στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος).

Ακόμα σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους (χιόνι, παγετός κλπ) συνιστάται η κάλυψη των κρυστάλλων με πανί ή χαρτόνι για να αποφευχθεί η καταστροφή τους (θραύση).

Σημειώνεται ότι η κάλυψη των κρυστάλλων δεν προσφέρει καμία προστασία σε περίπτωση θερμοσιφώνων ανοικτού κυκλώματος. Το μόνο αποτελεσματικό μέτρο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το πλήρες άδειασμα του θερμοσίφωνα από το νερό μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πάνω από το μηδέν εκτός εάν τοποθετηθούν ειδικές θερμορυθμιστικές βάνες που επιτρέπουν ελάχιστη διαφυγή νερού, ικανή να αποτρέψει την δημιουργία πάγου στο κύκλωμα .

Αν θέλουμε οι ηλιακοί θερμοσίφωνες να έχουν μεγαλύτερη απόδοση τον χειμώνα, τότε η γωνία κλίσης θα πρέπει να είναι 10-15 μοίρες μεγαλύτερη του γεωγραφικού πλάτους.

Αν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες χρησιμοποιούνται μόνο το καλοκαίρι (π.χ. ξενοδοχεία που λειτουργούν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, εξοχικά σπίτια), τότε  η γωνία κλίσης θα πρέπει να είναι 10-15 μοίρες μικρότερη του γεωγραφικού πλάτους.
Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, που ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερό του σημείο, θα πρέπει, ένα λεπτό αντικείμενο που θα είναι κάθετο στο τζάμι του ηλιακού συλλέκτη  να αφήνει την μικρότερη σκιά.

Αν καταφέρετε να εφαρμόσετε όλα τα παραπάνω,  οι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα σας αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Θα σας δώσουν δηλαδή αυτό ακριβώς που θέλετε, όσο γίνεται περισσότερο ζεστό νερό.

Share