11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Δασικά Υπολείμματα της Πάρνηθας

Η βιομάζα που παράγεται κάθε χρόνο στον πλανήτη μας υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 172 δισ. tn ξηρού υλικού, με ενεργειακό περιεχόμενο δεκαπλάσιο της ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως στο ίδιο διάστημα.

Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας και είναι αποτέλεσμα της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών.

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Δασικά Υπολείμματα της Πάρνηθας στο Δήμο Φυλής

Πρόκειται για ένα σημαντικό  περιβαλλοντικό έργο που θα δώσει τη δυνατότητα δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού μέσω τηλεθέρμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Φυλής και στη συνοικία “Πανόραμα”  Άνω Λιοσίων.

Το έργο, προϋπολογισμού 5.600.000 ευρώ  εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε πρόσφατα ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και πιο συγκεκριμένα  την 1η Δεκεμβρίου 2021,  με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Κώστα Σκρέκα.

Σε ότι αφορά στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας (δασικών υπολειμμάτων) αξίζει να σημειωθεί ότι εντάσσεται στην Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη μείωση των αερίων ρύπων κατά 55% έως το 2030.

Η δημιουργία Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βιομάζας ηλεκτρικής ισχύος 1 MWe, που θα λειτουργήσει από τα δασικά  υπολείμματα της Πάρνηθας,  έχει στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, την αξιοποίηση των τοπικών Πηγών Ενέργειας και την ενεργειακή του αυτοτέλεια, προς όφελος των Δημοτών του.

Με την απομάκρυνση και ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάρνηθα θα προστατευτεί από τις δασικές πυρκαγιές.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, είναι τα ακόλουθα:

α) Η πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Η βιομάζα δε συνεισφέρει στην αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου αυτού στην ατμόσφαιρα γιατί, ενώ κατά την
καύση της παράγεται CO2, κατά την παραγωγή της και μέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσμεύονται σημαντικές ποσότητες αυτού του ρύπου.

β) Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα.

γ) Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων από τρίτες χώρες, με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος.

δ) Η εξασφάλιση εργασίας και η συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές, συμβάλλει δηλαδή η βιομάζα στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Share