11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1091 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην ηλιακή ενέργεια!

Στην εποχή μας ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια.

Γιατί όμως το κάνουν αυτό και ποια είναι η νέου τύπου εγκατάσταση που γίνεται;

Αυτό που παρατηρείται ως τάση είναι εκτός από τις τυπικές εγκαταστάσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, να εγκαθίστανται συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.

Ας μιλήσουμε όμως πιο αναλυτικά για το τι σημαίνει αυτό.

Οι συλλέκτες βρίσκονται τοποθετημένοι στην ταράτσα ή στη σκεπή της επιχείρησης ενώ το μπόιλερ μπορεί να τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο του κτιρίου. Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας το θερμοδοχείο δεν βρίσκεται εκτεθειμένο επάνω από τον συλλέκτη, αλλά σε εσωτερικό χώρο,  και φυσικά χαμηλότερα από το επίπεδο των συλλεκτών. Έτσι δεν είναι δυνατόν το ζεστό νερό των συλλεκτών να οδεύσει με φυσικό τρόπο λόγω της βαρύτητος προς το θερμοδοχείο αλλά υποβοηθείται με μία αντλία (βεβιασμένη κυκλοφορία).

Το πότε και πόσο χρόνο θα δουλέψει η αντλία, το αποφασίζει ένας αυτόματος ελεγκτής (controller), ο οποίος είναι προγραμματισμένος να συγκρίνει θερμοκρασίες, και άλλες συνθήκες. Το θερμοδοχείο συνήθως είναι τριπλής ενεργείας, δηλαδή, εκτός από την ηλιακή ενέργεια, διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση και εναλλάκτη από λέβητα ή αντλία θερμότητας ή και άλλες πηγές ενέργειας.

Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας  χρησιμοποιούμε για τα εξής πλεονεκτήματα που έχει:

  • Μεγαλύτερη απόδοση αναλογικά με τον συμβατικό ηλιακό θερμοσίφωνα.
  • 24ωρη μη διακοπτόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης, λόγω του συνδυασμού της λειτουργίας του ελεγκτή (controller) και του συστήματος αποθήκευσης (boiler), το οποίο είναι μεγάλης χωρητικότητος και πολύ χαμηλών απωλειών. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους.  Επειδή έχει πολύ καλή μόνωση και βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο.
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μιας και οι ηλιακοί συλλέκτες είναι σχεδόν “αόρατοι” ενώ το δοχείο τοποθετείται στο μηχανοστάσιο.