11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Ξεκίνησε η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Αναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα και με τις προβλέψεις κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4122/2013), είναι από την 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια  να καταναλώνουν σχεδόν μηδενική ενέργεια, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει:

  1. Την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος.
  2. Τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
  3. Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την προώθηση των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ο ΚΕΝΑΛ αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση  την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα, καθώς ο κανονισμός θερμομόνωσης θεσμοθετήθηκε το 1981, ενώ μόλις το 1,5% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί μετά το 2010 σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9562