11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Η θέση του ηλιακού συλλέκτη σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα!

Κάθε χρόνο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) εγκαθίστανται πάνω από 1.000.000 m2 συλλεκτών, ενώ τα συνολικά εγκατεστηµένα συστήµατα (επίπεδοι συλλέκτες µε κάλυµµα) ανέρχονται σε 11.000.000 m2 περίπου. Αν µάλιστα προσθέσει κανείς και τα µικρότερα µερίδια των συλλεκτών µε σωλήνες κενού και τους συλλέκτες χωρίς κάλυµµα, τότε φτάνει στα 12,8 m2 ηλιακών συλλεκτών ή αλλιώς σε 34 m2 ανά 1.000 ευρωπαίους.

Η εντυπωσιακή  αύξηση των ηλιακών συλλεκτών είναι απόρροια κυρίως της δυναµικής ανάπτυξης που γνώρισαν τρεις χώρες: η Γερµανία, η Αυστρία και η Ελλάδα.

Η Γερµανία π.χ. είχε εγκατεστηµένα 4.400.000 m2 συλλεκτών στα τέλη του 2002, ενώ η Ελλάδα είχε κάτι λιγότερο από 3.000.000 m2 συλλεκτών (µε ποσοστό διείσδυσης περί το 30% και τον υψηλότερο δείκτη χρήσης ηλιακών ανά κάτοικο, περίπου 265 m2 ανά 1.000 κατοίκους), ενώ η Αυστρία µε περίπου 2.500.0000 m2 συλλεκτών αποτελεί πια τη δεύτερη αγορά στην Ε.Ε. µε βάση τις ετήσιες εγχώριες πωλήσεις συστηµάτων.

Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγµα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου είναι η Ισπανία, όπου το λεγόµενο «µοντέλο της Βαρκελώνης» απογείωσε τις πωλήσεις.

Στη Βαρκελώνη (και σύντοµα και σε άλλες ισπανικές πόλεις), η νοµοθεσία επιβάλλει τη χρήση ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια καθώς και σε µεγάλα κτίρια στη φάση της ανακαίνισης, ενώ δίνεται και μεγάλο ποσό επιδότησης ανά τετραγωνικό µέτρο συλλέκτη.

Εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, οι µεγάλες αγορές είναι αυτές της Κίνας (η µεγαλύτερη στον κόσµο µε 5.500.000 m2 συλλεκτών το 2001), οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Ιαπωνία και βέβαια το Ισραήλ, όπου η διείσδυση των ηλιακών στον οικιακό τοµέα ξεπερνά το 80%.

Η ηλιοθερµική βιοµηχανία στην Ε.Ε. απασχολεί πάνω από 20.000 άτοµα, εκ των οποίων τα 3.000 περίπου απασχολούνται στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ηλιοθερµικών Βιοµηχανιών (ESTIF- European Solar Thermal Industry Federation) εκτιµά α πως το τεχνικό δυναµικό των ηλιοθερµικών συστηµάτων στην Ευρώπη ανέρχεται σε 1.400.000.000 m2 συλλεκτών, τα οποία µπορούν να παράξουν 682 TWh ετησίως (682 δις κιλοβατώρες). Αυτό ισοδυναµεί µε το 6% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ε.Ε. ή το 30% των εισαγωγών πετρελαίου της Ε.Ε. από τη Μέση Ανατολή.

Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να πολλαπλασιαστούν αν υλοποιηθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. για τις Aνανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία προβλέπει την εγκατάσταση 100 εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων συλλεκτών.

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της αγοράς ηλιοθερµικών συστηµάτων γνώρισε πολλά σκαµπανεβάσµατα τα τελευταία χρόνια.

Ο στόχος που έχει θέσει η ESTIF (και συνεπώς και η ΕΒΗΕ) για τη χώρα µας είναι η εγκατάσταση περίπου 10.000.000 m2 συλλεκτών (περιλαµβανοµένων των συστηµάτων για θέρµανση και κλιµατισµό).

Ο στόχος αυτός (περίπου 1 m2 ηλιακών συλλεκτών για κάθε κάτοικο) έχει υιοθετηθεί και από µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού θα µπορούσε να συνεισφέρει στην αποφυγή της έκλυσης τουλάχιστον 4.000.000 tn CO2 ετησίως.

Τα ηλιοθερµικά συστήµατα στην Ελλάδα παράγουν 1.100.000.000 kWh ετησίως και αποσοβούν την έκλυση 1.200.000 tn CO2.

Share